Gamification vs Games-based learning

Gamification vs game-based learning

Leestijd: 2 minuten

Game-based learning zijn spellen die steeds populairder worden om bepaalde kennis over te dragen, om vaardigheden aan te leren of om gedragsverandering te stimuleren. Enkele voorbeelden binnen het aanbod van Pilipili Games zijn: bordspel om dialoog te creëren rond bedrijfswaarden en teamdynamieken, of een online game waar teamplay en communicatie centraal staan. 

Maar wat is nu juist het verschil met gamification? 

Veel mensen maken snel de fout in het onderscheiden van gamification en game-based learning. Ze zijn er zich niet van bewust dat deze begrippen uiteindelijk heel andere betekenissen hebben, ook al lijkt het op het eerste zicht niet zo’n groot verschil. De twee begrippen worden in de literatuur ook vaak door elkaar gebruikt. 

Lees daarom verder om het verschil voor eens en altijd duidelijk te begrijpen.

Wat is gamification?

Om te beginnen is gamification een niet op zichzelf staand spel, dit wil zeggen dat er dus wel spelelementen worden toegevoegd aan bestaande leeractiviteiten om mensen via beloningen (de spelelementen) intrinsiek te motiveren maar in een niet-game context. Met  spelelementen wordt er bijvoorbeeld bedoeld het behalen van een bepaald level, punten of het inzetten van avatars. 

Gamification wordt vaak gebruikt binnen apps en onderwijstoepassingen, maar ook Pilipili Games biedt tools aan zoals bijvoorbeeld Appliteam, een chatbot waarbij het proces voor een jobapplicatie speelser wordt gemaakt door werkelijke situaties in een spelvorm te gieten. Door de speelse laagdrempelige bevraging verhoogt de motivatie van de speler om minder sociaal wenselijk de applicatie in te vullen. Gamification wordt vaak gebruikt om repetitieve of saaie handelingen leuker te maken of betrokkenheid te vergroten.

Wat is game-based learning?

Game-based learning daarentegen is een educatieve methode die gebruikt wordt om specifieke leerdoelen aan te leren. Er wordt dus niet alleen voor het spelplezier gespeeld, maar er wordt een spel gecreëerd rond te behalen leerdoelen. Via game-based learning spellen is het de bedoeling om werknemers meer gemotiveerd te krijgen, maar ook om een betere werkomgevingen te creëren, en om het entertainment en de gezondheid te verbeteren. Deze spellen zijn realistischer met de bedoeling om de kennis en vaardigheden die verworven worden om toe te passen in de praktijk. Door tijdens het spel een aantal kapstokken aan te bieden, kan er achteraf sneller naar worden terug gegrepen in de praktijk. Game-based learning zorgt dus voor het beter onthouden van leerdoelen. Bij Pilipili Games is er onder andere  DYNAM-O als voorbeeld van game-based learning.

Samengevat kunnen we zeggen dat het grootste verschil tussen beide hun toepassing en integratie is. Bij game-based learning gaat het vooral over de educatieve inhoud, gamification daarentegen gebruikt spelelementen om beloningen te geven en naar een volgend level te kunnen gaan.

Wil je nog meer weten over game-based learning? Beluister deze podcast van Experience Points. Of onze eigen Pieterjan van Pilipili Games die het verschil uitlegt in de podcast van ZigZag HR.