PARODy

Gamified HR solutions

 

HR als speelveld! 

PARODy is een gamified HR solution die inspeelt op de noden van HR als strategie in innoverende bedrijven. Met drie facetten die afzonderlijk of in een allesomvattend HR-traject kunnen worden toegepast, van application over recruitment en onboarding tot dynamiek van team en bedrijf is PARODy geschikt om in te zetten in een globale HR-strategie. Een globale HR-strategie die o.m. inspeelt op: innoverende employer branding om zichtbaar en aantrekkelijk te blijven; optimaal inzetten van talent en workforce planning om de bedrijfsproductiviteit te verhogen en kosten te verlagen; dynamiseren van teamwerking en aangepaste training van leidinggevende(n) om in hybride telewerkmodellen efficiënt te blijven; uitstroom verlagen door betrokkenheid van de werknemer(s) te verhogen en te focussen op employee engagement. De 3 onderstaande spelen zijn afzonderlijk in te zetten of te koppelen aan een traject. 

In samenspraak ontwikkeld en gevalideerd door Bureau Pim 

Appliteam

Een online vacature-applicatie met innovatieve persoonlijkheidstest in spelvorm: inzetten op employer branding (zichtbaarheid), positieve candidate experience en effectieve reducering van aanwervingstijd en -kost door slimme screening. Appliteam persoonlijkheidstest kan ook afzonderlijk gebruikt worden om de soft skills nood in een team aan het licht te brengen.

Recruit Pursuit

Serious assessment games met competentiecheck: inzetten op talent acquisition, matchmaking met team (teamoptimalisatie) en candidate investment. Leer je team kennen en vind de ideale match door samen te spelen. Professionele observatoren zorgen voor een samenvattend aanvullend rapport.

DYNAM-O

Een kritisch bordspel rond bedrijfswaarden en teamdynamiek met de mogelijkheid om er trajecten rond bedrijfscultuur en teamoptimalisatie aan te koppelen. Inzetten op: verhoging van de werknemersbetrokkenheid en efficiënt teamfunctioneren.